Produsenter

Vi leverer kvalitet

Våre produsenter leverer kvalitet i alle ledd gjennom foredlingen!

Alle våre produsenter har forpliktet seg til å gi sauene sine det aller beste stell og et godt liv. Vi selger bare kjøtt av sauer og lam som har hatt tilgang til kystlynghei.Våre produsenter er stolte over å markedsføre villsauen, og de er stolte over å representere Smøla, Norges vakreste øy. Det er klimaet, naturen, vegetasjonen og nærheten til havet som gjør beitene her ute i havgapet så unike. Det er en kjent sak at dyr blir hva de spiser. Villsau fra Smøla blir et unikt produkt fordi den fødes, beiter og vokser opp nettopp her. Her kan du møte noen av produsentene våre:

Røstad

Vi, Yvonne Edvardsen Røstad og Ronald Røstad, driver med villsau på gården «Nyheim» på Smøla. Sauene beiter godt på lyngheier, noe som er med på å skape den gode smaken. Vi syns villsaukjøtt fra Smøla er et produkt som må løftes opp og fram.

Torset Roksvåg

Vi er en familie på fem som driver med villsau på småbruket Nordsletten i Roksvågen. Sauene våre har 420 mål med kystlynghei, natureng og krattskog de kan livnære seg av. Vi benytter ikke kunstgjødsel på våre beiteområder.

Hopmark/ Iversen

Vi, Ståle Hopmark og Anne Kathrine Iversen driver med villsau i Hellesfjorden på Smøla. Her får sauene våre beite på kystlynghei, natureng og lyngheier. Vi har i dag 130 vinterfora villsau.

Brevik

Edøen Gard v/Frank Brevik driver med villsau på Edøya. Her beiter sauene på kystlynghei, natureng og i fjæra. Her får de også i seg viktige næringsstoffer av hva havet har å tilby. Har i dag 250 vinterfora sau.

Roger Bakk

Har i dag 45 Villsau .Sauene er hjemme her på gården til lamming og klipping er utført. Da flyttes de på utmarksbeite ved sjøkanten. Sauene går på flere holmer når flo og fjære tillater det. Beitet langs sjøkanten bidrar også til den gode smaken.