Villsau fra Smøla

Kystbeite gir god lokalmat

Villsau fra Norskekysten er et beskyttet navn for gammelnorsk sau som har beitet ute hele året, og med god tilgang på kystlynghei. Villsauen fikk denne EU-beskyttelsen i 2010, og er dermed i klasse med champagne og parmaskinke. Kjøper du kjøtt av villsau, får du dermed et unikt produkt, en kombinasjon av rase, driftsform, kultur og spesielle beiteforhold langs den værharde norske kysten, med en historie helt tilbake til vikingtiden. 

I Norge er Villsau fra Norskekysten i klasse med tørrfisk fra Lofoten, sider fra Hardanger, rakfisk fra Valdres og poteten gulløye fra Nord-Norge.

Villsauen går ute hele året

Villsau går på utmarksbeite hele året, med lite tilleggsfôr. Ekte villsau skal ha beitet på kystlynghei, og ikke bare på innmark. Kystlyngheiene hvor villsauen beiter, er en mosaikk av gras og lyng i forskjellige utviklingsstadier, der røsslyng er en karakteristisk og viktig art. For å sikre god tilgang på både gras, urter og røsslyng har man gjennom historien drevet lyngbrenning, og det er dette som har skapt dette særegne landskapet.

Unike smaker 

Villsau som har gått på utmarksbeite i kystlyngheia, får en helt spesiell smak, som grenser over mot viltkjøtt. Smøla har fantastiske åpne landskap av kystlynghei. Lenger ut mot havet kan det ikke beite husdyr. Vi garanterer at alle våre produkter kommer fra sau som har gått på utmarksbeite, med god tilgang til lyng og annen vegetasjon som gir den helt unike smaken.

Lokalmat fra Smøla

Alle våre spekematprodukter er laget av ekte villsau fra Smøla. Vi selger også skinn av villsau, spælsau og pelssau.

Se produktene