Produkter fra villsau

Alle våre spekematprodukter er laget av villsau fra kystlyngheiene i havgapet. Produksjonen skjer i samarbeid med Dalpro på Hitra.